ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

42ος


ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

2 0 1 9

Στο Εθνικό Ωδείο

ΑΚΡΟΑΣΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΙΟΥ 2019

 

 


1. ΒΙΟΛΙ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(‘Οριο ηλικίας έως και 12 ετών)

 

1. Μία άσκηση από:
H. KAYSER : έργο 20 ή J. DONT : έργο 37
2. A. VIVALDI : Α’ μέρος από ένα κοντσέρτο.
3. Ένα έργο από:
FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.2 έργο 13 σε Σολ μειζ. (Α΄ή Γ’ μέρος)
FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.5 έργο 22 σε Ρε μειζ. (Α’ μέρος)
FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.7 έργο 25 σε Ρε μειζ. (Α’ μέρος)
FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.4 έργο 15 σε Ρε μειζ. (Α’ μέρος)
FR. DRDLA: Κοντσέρτο έργο 225 σε λα ελ. (Α’ μέρος)
O. RIEDING: Κοντσέρτο έργο 7 σε μι ελ. (Α’ μέρος)

 

(ή άλλη επιλογή ,αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

 

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(Όριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 

1. Μία άσκηση από : R. KREUTZER ή F. FIORILLO
2. G.F. HANDEL : Τα δύο πρώτα μέρη μίας από τις παρακάτω σονάτες για βιολί:

 

Αρ. 1 σε Λα μείζ.
Αρ. 2 σε Σολ μείζ.
Αρ. 3 σε Φα μειζ.
Αρ. 4 σε Ρε μείζ.
Αρ. 5 σε Λα μείζ.
Αρ. 6 σε Μι μείζ. (Οι αριθμοί και οι τονικότητες αναφέρονται στις Εκδόσεις PETERS).

 

3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

 

G.B. VIOTTI : αρ. 22 σε λα ελ.
G.B. VIOTTI : αρ. 23 σε Σολ μειζ.
C.A. BERIOT : αρ. 7 έργο 76 σε Σολ μειζ.
C.A. ΒΕRΙΟΤ : αρ 9 έργο 104 σε λα ελ.
R. KREUTZER: αρ. 13 σε Ρε μειζ.
P. NARDINI : σε μι ελ .
P. RODE : αρ. 7 σε λα ελ.

 

(ή άλλη επιλογή ,αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

 

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(όριο ηλικίας έως και 17 ετών)

 

1. Μία άσκηση από:

 

R. KREUTZER ή F. FIORILLO ή P. RODE
2.Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:
W.A.MOZART : αρ.3 Κ.216 σε Σολ μειζ. ( με cadenza )
W.A.MOZART : αρ.4 Κ.218 σε Ρε μειζ. ( με cadenza )
W.A.MOZART : αρ.5 Κ.219 σε Λα μειζ. ( με cadenza )

 

3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

 

G. B. VIOTTI : αρ. 23
C. A. BERIOT : αρ. 7
C. A. ΒΕRΙΟΤ : αρ 9
R. KREUTZER : αρ.13
P. NARDINI : σε μι ελ. (ή άλλη επιλογή, αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

 

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 19 ετών )

 

1. J.S. BACH Από την Παρτίτα αρ. 2 σε ρε ελ, Allemande ή Courante .
2. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

 

H. WIENIAWSKI :αρ. 2 έργο 22 σε ρε ελ.
 M. BRUCH : έργο 26 σε σολ ελ.
 E. LALO : Ισπανική Συμφωνία έργο 21
 F. MENDELSSOHN : έργο 64 σε μι ελ.
 C. SAINT SAENS : αρ. 3 έργο 61 σε σι ελ. (ή άλλη επιλογή, αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας.
3. Πρώτο και δεύτερο μέρος μίας από τις σονάτες του W.A.MOZART, F. SCHUBERT ή L.v.BEETHOVEN. (η από μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχρεωτική).

 

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος):

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 23 ετών )

 

1. J.S. BACH : Από τις Σονάτες και Παρτίτες για σόλο βιολί μία από
τις παρακάτω επιλογές: Σονάτα αρ.1 BWV 1001 σε σολ ελ.
Siciliano & Presto.
Παρτίτα: αρ. 1 BWV 1002 σε σι ελ. : Sarabande & Double
Παρτίτα : αρ. 2 BWV 1004 σε ρε ελ. : Allemande & Courante ή
Sarabanda & Giga.

 

2. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

 

H. WIENIAWSKI : αρ. 2 έργο 22 σε ρε ελ.
  M. BRUCH : έργο 26 σε σολ ελ.
  E. LALO : Ισπανική Συμφωνία έργο 21
  F. MENDELSSOHN : έργο 64 σε μι ελ.
C. SAINT SAENS : αρ. 3 έργο 61 σε σι ελ (ή άλλου, αντιστοίχου ή
μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

 

3. Πρώτο και δεύτερο μέρος μίας από τις σονάτες του MOZART, SCHUBERT
ή BEETHOVEN.
(η από μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχρεωτική).

 

4. PUGNANI-KREISLER: Prélude & Allegro ή αντίστοιχης δυσκολίας έργο.

 

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(Όριο ηλικίας έως και 30 ετών)

 

1. J.S. BACH : Από τις Σονάτες για σόλο βιολί μία από τις παρακάτω επιλογές:

 

Σονάτα αρ.1 BWV 1001 σε σολ ελ. : Adagio & Fuga
Σονάτα αρ.2 BWV 1003 σε λα ελ. : Grave & Fuga
Σονάτα αρ.3 BWV 1005 σε Ντο μειζ. : Adagio & Fuga
Παρτίτα αρ.2 BWV 1004 σε ρε ελ. : Chaconne

 

2. N. PAGANINI: Ένα από τα 24 καπρίτσια για βιολί.
3. Ενα δεξιοτεχνικό έργο . Ενδεικτικά αναφέρονται :

 

C. SAINT-SAENS : Rondo Capriccioso
C. SAINT-SAENS : Havanaise
WIENIAWSKI : Polonaises σε Ρε μειζ. & Λα μειζ.
SARASATE : Introduction & Tarantelle .
SARASATE : Carmen Fantasy
RAVEL : Tsigane κ.α.

 

4. Τα Α’ & Β’ μέρη κοντσέρτου όπως :

 

P. TSCHAIKOWSKI : έργο 35
J. BRAHMS: έργο 77
J. SIBELIUS: έργο 47 
F. MENDELSSOHN: έργο 64
S. PROKOFIEV: αρ.1, έργο 19
 S. PROKOFIEV : αρ.2, έργο 63
A.DVORAK : έργο 53 
 L.v.BEETHOVEN : έργο 61, κ.α. αντίστοιχης δυσκολίας .

 

Οι διαγωνιζόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στην επιτροπή, φωτοτυπία
του μέρους του βιολιού & του κοντσέρτου .

 

2. ΒΙΟΛΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(όριο ηλικίας έως και 12 ετών)
1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο ασκήσεων του MAZAS.
2. G.P. TELEMANΝ : To 1o ή το 3ο μέρος του κοντσέρτου .

 

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(όριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 

1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο Ασκήσεων του MAZAS. 
2. G.P.TELEMANΝ :Το 2ο ή το 4ο μέρος του κοντσέρτου.
3. G.F. ΗAENDEL : Κοντσέρτο για βιόλα σε σι ελ. (Α’ μέρος).

 

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 16 ετών) 

 

1. Ενα από τα CAPRICES του FIORILLO ή του CAMPAGNOLI.
2. J.H.HUMMEL: Fantasie για βιόλα και πιάνο ή
C.M.ν.WEBER: Andante e rondo ungarese.
3. J.C. BACH : ( διασκευή CASADESUS) A΄ μέρος 

 

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

 

1. J.S.BACH : Δύο μέρη από την πρώτη Σουίτα.
2. Η. VIEUXTEMPS : Elegie.
3. Ένα από τα 24 Caprices για βιολί (μεταγραφή για βιόλα) Rode, Pierre

 

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος) :

 

(όριο ηλικίας έως και 23 ετών)

 

1. J.S.BACH :Την 3η ή την 5η από τις Σουίτες.
2. F.SCHUBERT :To πρώτο μέρος από τη σονάτα « Arpeggione» ή
R. SCHUMANN :Τα δύο πρώτα μέρη από τα « ΜΑRCHENBILDER». 
3. Το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο του J.STAMITZ ή του F.HOFFMEISTER.

 

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 30 ετών) 

 

1. Ενα χαρακτηριστικό κομμάτι για βιόλα, της επιλογής του διαγωνιζόμενου, από τα ακόλουθα:
Μ. ΒRUCH: Kol Nidrei , έργο 47 ή G. ENESCO :Konzertstück .
2. J.BRAHMS : To πρώτο μέρος από τις σονάτες, έργο 120 αρ.1 σε φα ελ.
ή έργο 120 αρ.2 σε Μι υφ. μειζ.
3. Το πρώτο μέρος από ένα από τα ακόλουθα κοντσέρτα:
 BELA BARTOK - P. HINDEMITH & W. WALTON

 

3. ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(όριο ηλικίας έως και 12 ετών)

 

1. Μια άσκηση από :
S. LEE "40 Melodic Studies" (αρ.8,14,15,21)
ή J.DOTZAUER "113 STUDIES" (αρ.22,24,35)

 

2. Ένα έργο από:
Β.MARCELLO :Σονάτα σε Σολ μειζ. (Α'& Β΄μέρη)
Β.MARCELLO :Σονάτα σε Ντο μειζ. (Α' & Β' μέρη)
Β.MARCELLO :Σονάτα σε μι ελ. (Α' & Β' μέρη)
G.GOLTERMANN : Κοντσέρτο αρ. 5 σε ρε ελ. (Α' μέρος)
G.GOLTERMANN : Κοντσέρτο αρ. 4 σε Σολ μειζ.(Α' μέρος)

 

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

('Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 

1. Μια άσκηση από :
S. LEE "40 Melodic Studies" (αρ. 37) ή
J.DOTZAUER "113 Studies" (αρ.41,43,46,69)

 

2. Ένα έργο από :
G.ECCLES : Σονάτα σε σολ ελ. (Α' & Β' ή Γ' & Δ' μέρη)
A.VIVALDI : Σονάτα αρ.6 σε Σι υφ. μειζ. (Γ' & Δ' μέρη )
G .SAMMARTINI : Σονάτα σε Σολ μειζ. (Α' & Β' μέρη)

 

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(Όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

 

1. Μια άσκηση από :
J. DUPORT: (αρ. 6, 7)
D. POPPER: έργο 73 (αρ. 1 ,6)
A. PIATTI : έργο 25 (αρ.1)

 

2. Ένα έργο από :
G. SAMMARTINI: Σονάτα σε Σολ μειζ. (Β' & Γ' μέρη)
A. CAPORALE: Σονάτα σε ρε ελ. (Α' & Β΄ ή Γ' & Δ' μέρη)
J. BREVAL: Σονάτα σε Σολ μειζ . (Α' μέρος)

 

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(Όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

 

1. Ένα έργο από :
C. SAINT-SAENS : Ο Κύκνος
S. RACHMANINOFF: Vocalise, έργο 34
P. TCHAIKOVSKY : Τραγούδι χωρίς λόγια, έργο 2
D. DRAGATAKIS : Νανούρισμα

 

2. Δεξιοτεχνικό έργο από :
C. SAINT-SAENS : Allegro Appassionato, έργο 13
D.GOENS : Scherzo, έργο 12
F. SCHUBERT : Η μέλισσα
L.BOCCHERINI : Rondo σε Ντο μειζ.
D. POPPER : Hungarian Rhapsody, έργο 68

 

3. Ένα έργο από:
J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ντο μειζ. (Α'μέρος & Cadenza)
C. SAINT-SAENS: Κοντσέρτο σε λα ελ. αρ. 1, έργο 33 (Α' μέρος)
L..BOCCHERINI : Κοντσέρτο σε Σι υφ. μειζ. (Α' μέρος & Cadenza του
L..BOCCHERINI : Κοντσέρτο σε Ρε μειζ. (Α' μέρος)

 

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος):

 

('Οριο ηλικίας έως και 23 ετών)

 

1. Ένα έργο από :
G. FAURE : Elegie
G. FAURE : Après un rêve
E. GRANADOS : Intermezzo
P. TCHAIKOVSKY: Συλλογισμός

 

2. Δεξιοτεχνικό έργο από :

 

G. FRESCOBALDI : Toccata
D. POPPER : Tarantella, έργο 33
C. DAVIDOV : At the Fountain, έργο 20
N.RIMSKY- KORSAKOV : Flight of the Bumble-bee
D. POPPER : Elfentanz, έργο 39

 

3. Ένα έργο από:

 

J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ντο μειζ. (Γ' μέρος)
E. LALO : Κοντσέρτο σε ρε ελ. (Α' μέρος)
C. SAINT-SAENS : Κοντσέρτο σε λα ελ. αρ.1, έργο 33 (Β' & Γ' μέρη)
D. SHOSTAKOVICH: Κοντσέρτο σε Μι υφ. μειζ. αρ.1, έργο 107 (A' μέρος)

 

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

('Οριο ηλικίας έως και 30 ετών)

 

1. J.S.BACH : 6 Suites Solo (ένα Prélude και μια Gigue)
2. Ένα έργο από:
J. BRAHMS : Σονάτα σε μι ελ. (Α' μέρος ή Β' & Γ' μέρη )
L. van BEETHOVEN: 5 Σονάτες (Α' μέρος μίας από αυτές)
D.SHOSTAKOVICH: Σονάτα σε ρε ελ. (Α' μέρος)
S. PROKOFIEV : Σονάτα σε Ντο μειζ. (Α' μέρος)
R. STRAUSS : Σονάτα σε Φα μειζ. (Α' μέρος)

 

3. Ένα έργο από:
E. LALO : Κοντσέρτο σε ρε ελ. (Β' & Γ' μέρη)
E. ELGAR : Κοντσέρτο σε μι ελ.
(Α' & Β' ή Γ' & Δ' μέρη)
A. DVORAK: Κοντσέρτο σε σι ελ. ( Α' ή Γ' μέρος)
J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ρε μειζ. (Α' μέρος ή Β' & Γ' μέρη)

 

4. ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (junior)

 

( Έως 9 ετών ) Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.
(Έως 12 ετών) . Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(ΚΑΤΗΓΟΡIΑ Β1, έως 14 ετών)

 

Άσκηση αρ. 2 από το 1ο τεύχος : OTTO RUEHM ,''Progressive Etuden fuer Kontrabass'' ,
εκδόσεις DOBLINGER.
BENEDETTO MARCELLO:Sonata no 2 in E minor (A' καιΒ' μέρος) ή (Γ' καιΔ' μέρος).
ANTONIO CAPUZZI:Concerto per Contrabasso in F major(Α' μέρος).

 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2, έως 16 ετών)

 

Άσκηση αρ. 10 από JOSEPH HRABE -86 ETUDES .
WILLEM DE FESCH : Sonata in F-major( A' και Β' μέρος ).
DOMENICO DRAGONETTI: ANDANTE E RONDO.

 

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ1, έως 19 ετών)

 

Άσκηση αρ.17 (TempodiPolacca) από FRANZSIMANDL-30 ETUDES.
HENRY ECCLES SONATA
CARL DITTERS VON DITTERSDORF: KONZERT IN E-DUR
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ2, έως 23 ετών )

 

J.S.BACH : Gambensonate Nr2 ,in D-dur.
DAVID ELLIS :Sonata for Unacompannied Double Bass,opus 42.
Ένα εκ τωνΚοντσέρτων :SERGE KOUSSEVITZKY: Concerto for Double Bass ,opus 3, (1ο μέρος & 2ο μέρος).
LARS-ERIK LARSSON : Concertino for Double Bass,opus 45 ,No11.

 

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (έως 35 ετών)

 

J.S.BACH : Praeludium from the Cello Suite Nr2 in d moll, BWW 1008.
PAUL HINDEMITH: Sonate fuer Kontrabass (1ομέρος & 2ο μέρος).
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ : Concertino for Kontrabass and Orchestra,(το 2o μέρος: ''CANTILENA'').
GIOVANNI BOTTESINI : Elegie in D

 

ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΝΤΣΕΡΤΩΝ:

 

G.BOTTESINI: Concerto per Contrabasso no2 , in Si minore.(1ο μέρος με Cadenza) ή (3ο μέρος).
J.B.VANHAL: Konzert in D-dur.(1o μέρος με Cadenza & 2ο μέρος με Cadenza).
NINO ROTA: Divertimento concertante per Contrabasso e Orchestra
(1ο μέρος & 2ο μέρος) ή (3ο μέρος & 4ο μέρος).

 

*

 

 

40στός

 ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ
 2017

Σάββατο, 6 Μαϊου 2017

*


1. ΒΙΟΛΙ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"                                                             

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(‘Οριο ηλικίας έως και 12 ετών)

1. Μία άσκηση από:
   H. KAYSER :  έργο 20  ή    J.  DONT :   έργο 37
2. A. VIVALDI : Α’ μέρος από ένα κοντσέρτο. 
3. Ένα έργο από:
    FR. SEITZ:   Κοντσέρτο  αρ.2  έργο 13  σε  Σολ μειζ.   (Α΄ή Γ’ μέρος) 
    FR. SEITZ:   Κοντσέρτο  αρ.5  έργο 22  σε  Ρε μειζ.     (Α’ μέρος) 

    FR. SEITZ:   Κοντσέρτο  αρ.7  έργο 25  σε  Ρε μειζ.     (Α’ μέρος)   
    FR. SEITZ:   Κοντσέρτο  αρ.4  έργο 15  σε  Ρε μειζ.     (Α’ μέρος)
    FR. DRDLA: Κοντσέρτο  έργο 225  σε λα ελ.               (Α’ μέρος)
   
    O. RIEDING: Κοντσέρτο  έργο 7  σε μι ελ.                  (Α’ μέρος)

    (ή άλλη επιλογή ,αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(Όριο ηλικίας έως και 14 ετών)

1. Μία άσκηση από :  R. KREUTZER ή   F. FIORILLO 
2. G.F. HANDEL : Τα δύο πρώτα μέρη μίας από τις παρακάτω σονάτες για βιολί:

    Αρ. 1 σε  Λα  μείζ. 
    Αρ. 2 σε  Σολ μείζ.
    Αρ. 3 σε  Φα  μειζ.
    Αρ. 4 σε  Ρε   μείζ.   
    Αρ. 5 σε  Λα  μείζ. 

    Αρ. 6 σε  Μι   μείζ.  (Οι αριθμοί και οι τονικότητες αναφέρονται στις Εκδόσεις PETERS).

3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

    G.B. VIOTTI :    αρ. 22 σε λα ελ.    
    G.B. VIOTTI :    αρ. 23 σε Σολ μειζ.    
    C.A. BERIOT :   αρ. 7  έργο 76  σε Σολ μειζ.     
    C.A. ΒΕRΙΟΤ :   αρ  9 έργο 104 σε λα ελ.     
    R. KREUTZER:   αρ. 13 σε  Ρε μειζ.    
    P. NARDINI  :    σε μι ελ .         
    P. RODE  :        αρ. 7 σε λα ελ.

   (ή άλλη επιλογή ,αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

ΒΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(όριο ηλικίας έως και 17 ετών)

1. Μία άσκηση από:

    R. KREUTZER  ή F. FIORILLO   ή  P. RODE
2.Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:    
    W.A.MOZART : αρ.3 Κ.216 σε Σολ μειζ. ( με cadenza )   
    W.A.MOZART : αρ.4 Κ.218 σε Ρε μειζ.    ( με cadenza )     
    W.A.MOZART : αρ.5 Κ.219  σε Λα  μειζ. ( με cadenza )

3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

    G. B. VIOTTI :  αρ. 23    
    C. A. BERIOT : αρ. 7  
    C. A. ΒΕRΙΟΤ : αρ 9 
    R. KREUTZER : αρ.13 
    P. NARDINI   :  σε μι ελ.    (ή άλλη επιλογή, αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(΄Οριο ηλικίας έως και 19 ετών )

1. J.S. BACH Από την Παρτίτα αρ. 2 σε ρε ελ,  Allemande ή Courante .
2.  Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

    H. WIENIAWSKI :αρ. 2 έργο 22 σε ρε ελ.
   M. BRUCH :  έργο 26  σε σολ ελ. 
   E. LALO : Ισπανική Συμφωνία έργο 21
   F. MENDELSSOHN : έργο 64 σε μι ελ.
   C. SAINT SAENS :  αρ. 3 έργο 61 σε σι ελ.  (ή άλλη επιλογή, αντιστοίχου ή  μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας. 
 
3. Πρώτο και δεύτερο μέρος μίας από τις σονάτες του W.A.MOZART, F. SCHUBERT ή L.v.BEETHOVEN.   (η από μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχρεωτική).

   ΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος):

(΄Οριο ηλικίας έως και 23 ετών )

1. J.S. BACH :   Από τις Σονάτες και Παρτίτες για σόλο βιολί μία από
    τις παρακάτω    επιλογές:  Σονάτα  αρ.1   BWV 1001  σε σολ ελ.    
    Siciliano & Presto.

    Παρτίτα:  αρ. 1    BWV 1002   σε σι ελ.   :  Sarabande & Double    
    Παρτίτα : αρ. 2    BWV 1004 σε ρε ελ.    :  Allemande & Courante  ή 
    Sarabanda & Giga.

2. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα: 

     H. WIENIAWSKI : αρ. 2 έργο 22 σε ρε ελ.
  M. BRUCH : έργο 26 σε σολ ελ. 
  E.  LALO : Ισπανική Συμφωνία έργο 21
  F.  MENDELSSOHN : έργο 64 σε μι ελ.
     C. SAINT SAENS : αρ. 3 έργο 61 σε σι ελ (ή άλλου, αντιστοίχου ή
     μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).                                                         

3. Πρώτο και δεύτερο μέρος μίας από τις σονάτες του MOZART, SCHUBERT
     ή BEETHOVEN.
     (η από μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχρεωτική).

4.  PUGNANI-KREISLER:  Prélude & Allegro ή αντίστοιχης δυσκολίας έργο.

Δ'  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(Όριο ηλικίας έως και 30 ετών)

1. J.S. BACH : Από τις Σονάτες για σόλο βιολί μία από τις παρακάτω επιλογές:

     Σονάτα  αρ.1   BWV 1001   σε σολ ελ.   : Adagio &  Fuga    
    Σονάτα  αρ.2   BWV 1003   σε λα ελ.     : Grave & Fuga    
    Σονάτα  αρ.3   BWV 1005   σε Ντο μειζ. : Adagio & Fuga    
    Παρτίτα αρ.2   BWV 1004   σε  ρε ελ.     : Chaconne

2.  N. PAGANINI: Ένα από τα 24 καπρίτσια για βιολί. 
3.  Ενα δεξιοτεχνικό έργο . Ενδεικτικά αναφέρονται :

   C. SAINT-SAENS :  Rondo Capriccioso   
   C. SAINT-SAENS :  Havanaise      
   WIENIAWSKI : Polonaises  σε Ρε μειζ. & Λα μειζ.  
   SARASATE : Introduction & Tarantelle .    
   SARASATE : Carmen Fantasy   
   RAVEL :  Tsigane  κ.α.

4. Τα Α’ & Β’ μέρη κοντσέρτου όπως :

    P. TSCHAIKOWSKI : έργο 35   
    J. BRAHMS:  έργο 77     
    J. SIBELIUS:  έργο 47    
    F. MENDELSSOHN: έργο 64     
    S. PROKOFIEV: αρ.1, έργο 19 

   S. PROKOFIEV : αρ.2, έργο 63    
    A.DVORAK : έργο 53             
   L.v.BEETHOVEN : έργο 61,
κ.α. αντίστοιχης δυσκολίας .    

Οι διαγωνιζόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στην επιτροπή, φωτοτυπία
του μέρους του βιολιού & του κοντσέρτου .

                                                2. ΒΙΟΛΑ 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(όριο ηλικίας έως και 12 ετών)
1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο ασκήσεων του   MAZAS.
2. G.P. TELEMANΝ : To 1o ή το 3ο μέρος του κοντσέρτου .

ΒΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(όριο ηλικίας έως και 14 ετών)

1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο Ασκήσεων του MAZAS. 
2. G.P.TELEMANΝ :Το 2ο ή το 4ο μέρος του κοντσέρτου.
3. G.F. ΗAENDEL : Κοντσέρτο για βιόλα σε σι ελ. (Α’ μέρος).

ΒΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 16 ετών) 

1. Ενα από τα CAPRICES του FIORILLO  ή  του CAMPAGNOLI.
2. J.H.HUMMEL: Fantasie για βιόλα και πιάνο ή
    C.M.ν.WEBER: Andante e rondo ungarese. 
3. J.C. BACH : ( διασκευή CASADESUS)  A΄ μέρος 

ΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

1. J.S.BACH : Δύο μέρη από την πρώτη Σουίτα. 
2. Η. VIEUXTEMPS : Elegie. 
3. Ένα από τα 24 Caprices για βιολί (μεταγραφή για βιόλα)  Rode, Pierre

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος) :

(όριο ηλικίας έως και 23 ετών)

1. J.S.BACH :Την 3η ή την 5η από τις Σουίτες.
2. F.SCHUBERT  :To πρώτο μέρος από τη σονάτα « Arpeggione» ή    
    R. SCHUMANN :Τα δύο πρώτα μέρη από τα « ΜΑRCHENBILDER». 
3. Το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο του J.STAMITZ ή του F.HOFFMEISTER.

Δ΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 30 ετών) 

1. Ενα χαρακτηριστικό κομμάτι για βιόλα, της επιλογής του διαγωνιζόμενου, από τα ακόλουθα:    
    Μ. ΒRUCH: Kol Nidrei , έργο 47   ή  G. ENESCO :Konzertstück .
2. J.BRAHMS : To πρώτο μέρος από τις σονάτες, έργο 120 αρ.1  σε φα ελ.
    ή  έργο
120 αρ.2  σε Μι υφ. μειζ.
3. Το πρώτο μέρος από ένα από τα ακόλουθα κοντσέρτα:

   BELA BARTOK  -   P. HINDEMITH  &   W. WALTON

                                    3. ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 (όριο ηλικίας έως και 12 ετών)

1. Μια άσκηση από :
   S. LEE "40 Melodic Studies" (αρ.8,14,15,21)
   ή  J.DOTZAUER "113 STUDIES" (αρ.22,24,35)

2. Ένα έργο από:
    Β.MARCELLO :Σονάτα σε Σολ μειζ. (Α'& Β΄μέρη)

    Β.MARCELLO :Σονάτα σε Ντο μειζ. (Α' & Β' μέρη)
    Β.MARCELLO :Σονάτα σε μι ελ. (Α' & Β' μέρη)
    G.GOLTERMANN : Κοντσέρτο αρ. 5 σε ρε ελ. (Α' μέρος)
    G.GOLTERMANN : Κοντσέρτο αρ. 4 σε Σολ μειζ.(Α' μέρος)

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 ('Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)

1. Μια άσκηση από :
    S. LEE "40 Melodic Studies" (αρ. 37) ή
    J.DOTZAUER "113 Studies" (αρ.41,43,46,69)

2. Ένα έργο από :
   G.ECCLES : Σονάτα σε σολ ελ. (Α' & Β' ή Γ' & Δ' μέρη)
   A.VIVALDI : Σονάτα αρ.6 σε Σι υφ. μειζ. (Γ' & Δ' μέρη )
   G .SAMMARTINI : Σονάτα σε Σολ μειζ. (Α' & Β' μέρη)

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 (Όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

 1. Μια άσκηση από :
    J. DUPORT: (αρ. 6, 7)
    D. POPPER: έργο 73 (αρ. 1 ,6)
    A. PIATTI : έργο 25 (αρ.1)

2. Ένα έργο από :
    G. SAMMARTINI: Σονάτα σε Σολ μειζ. (Β' & Γ' μέρη)
    A. CAPORALE: Σονάτα σε ρε ελ. (Α' & Β΄ ή Γ' & Δ' μέρη)
    J. BREVAL: Σονάτα σε Σολ μειζ . (Α' μέρος)

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 (Όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

 1. Ένα έργο από :
    C. SAINT-SAENS : Ο Κύκνος
    S. RACHMANINOFF: Vocalise, έργο 34
    P. TCHAIKOVSKY : Τραγούδι χωρίς λόγια, έργο 2
    D. DRAGATAKIS : Νανούρισμα

2. Δεξιοτεχνικό έργο από :  
    C. SAINT-SAENS : Allegro Appassionato, έργο 13

    D.GOENS : Scherzo, έργο 12
    F. SCHUBERT : Η μέλισσα
    L.BOCCHERINI : Rondo σε Ντο μειζ.
    D. POPPER : Hungarian Rhapsody, έργο 68

3. Ένα έργο από:   
    J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ντο μειζ. (Α'μέρος & Cadenza)

    C. SAINT-SAENS: Κοντσέρτο σε λα ελ. αρ. 1, έργο 33 (Α' μέρος)
    L..BOCCHERINI : Κοντσέρτο σε Σι υφ. μειζ. (Α' μέρος & Cadenza του 
    L..BOCCHERINI : Κοντσέρτο σε Ρε μειζ. (Α' μέρος)

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος):

 ('Οριο ηλικίας έως και 23 ετών)

 1. Ένα έργο από :    
     G. FAURE : Elegie

     G. FAURE : Après un rêve
     E. GRANADOS : Intermezzo
     P. TCHAIKOVSKY: Συλλογισμός

 2. Δεξιοτεχνικό έργο από :

   G. FRESCOBALDI : Toccata
   D. POPPER : Tarantella, έργο 33
   C. DAVIDOV : At the Fountain, έργο 20
   N.RIMSKY- KORSAKOV : Flight of the Bumble-bee
   D. POPPER : Elfentanz, έργο 39

3. Ένα έργο από:

   J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ντο μειζ. (Γ' μέρος)
   E. LALO : Κοντσέρτο σε ρε ελ. (Α' μέρος)
   C. SAINT-SAENS : Κοντσέρτο σε λα ελ. αρ.1, έργο 33 (Β' & Γ' μέρη)
   D. SHOSTAKOVICH: Κοντσέρτο σε Μι υφ. μειζ. αρ.1, έργο 107 (A' μέρος)

 Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 ('Οριο ηλικίας έως και 30 ετών)

1. J.S.BACH : 6 Suites Solo (ένα Prélude και μια Gigue)
2. Ένα έργο από:
    J. BRAHMS : Σονάτα σε μι ελ. (Α' μέρος ή Β' & Γ' μέρη )
    L. van BEETHOVEN: 5 Σονάτες (Α' μέρος μίας από αυτές)
    D.SHOSTAKOVICH: Σονάτα σε ρε ελ. (Α' μέρος)
    S. PROKOFIEV : Σονάτα σε Ντο μειζ. (Α' μέρος)
    R. STRAUSS : Σονάτα σε Φα μειζ. (Α' μέρος)

 3. Ένα έργο από:
     E. LALO : Κοντσέρτο σε ρε ελ. (Β' & Γ' μέρη)
     E. ELGAR : Κοντσέρτο σε μι ελ.
    (Α' & Β' ή Γ' & Δ' μέρη)
    A. DVORAK: Κοντσέρτο σε σι ελ. ( Α' ή Γ' μέρος)
    J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ρε μειζ. (Α' μέρος ή Β' & Γ' μέρη)

 

                                   4. ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (junior)

( Έως 9 ετών ) Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.
(Έως 12 ετών) . Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(ΚΑΤΗΓΟΡIΑ Β1, έως 14 ετών)

Άσκηση αρ. 2 από το 1ο τεύχος : OTTO RUEHM ,''Progressive Etuden fuer Kontrabass'' ,
εκδόσεις DOBLINGER.
BENEDETTO MARCELLO:Sonata no 2 in E minor (A' καιΒ' μέρος) ή (Γ' καιΔ' μέρος).
ANTONIO CAPUZZI:Concerto per Contrabasso in F major(Α' μέρος).

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2, έως 16 ετών)

Άσκηση αρ. 10 από JOSEPH HRABE -86 ETUDES .
WILLEM DE FESCH : Sonata in F-major( A' και Β' μέρος ).
DOMENICO DRAGONETTI: ANDANTE E RONDO.

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ1, έως 19 ετών)

Άσκηση αρ.17 (TempodiPolacca) από FRANZSIMANDL-30 ETUDES.
HENRY ECCLES SONATA
CARL DITTERS VON DITTERSDORF: KONZERT IN E-DUR 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ2, έως 23 ετών )

J.S.BACH : Gambensonate Nr2 ,in D-dur.
DAVID ELLIS :Sonata for Unacompannied Double Bass,opus 42.
Ένα εκ τωνΚοντσέρτων :SERGE KOUSSEVITZKY: Concerto for Double Bass ,opus 3,  (1ο μέρος & 2ο μέρος).
LARS-ERIK LARSSON : Concertino for Double Bass,opus 45 ,No11.

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (έως 35 ετών)

J.S.BACH : Praeludium from the Cello Suite Nr2 in d moll, BWW 1008.
PAUL HINDEMITH: Sonate fuer Kontrabass (1ομέρος & 2ο μέρος).
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ : Concertino for Kontrabass and Orchestra,(το 2o μέρος: ''CANTILENA'').
GIOVANNI BOTTESINI : Elegie in D

ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΝΤΣΕΡΤΩΝ:

 G.BOTTESINI: Concerto per Contrabasso no2 , in Si minore.(1ο μέρος με Cadenza) ή (3ο μέρος).
J.B.VANHAL: Konzert in D-dur.(1o μέρος με Cadenza & 2ο μέρος με Cadenza).
NINO ROTA: Divertimento concertante per Contrabasso e Orchestra
(1ο μέρος & 2ο μέρος) ή (3ο μέρος & 4ο μέρος).

 
*
* * *


 

 ________________________________________________________________________________

 

39ος

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΓΧΟΡΔΩΝ

ΑΚΡΟΑΣΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 

Λήξη προθεσμίας ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ δικαιολογητικών

12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 

1. ΒΙΟΛΙ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

(΄Οριο ηλικίας έως 9 ετών )

 Δύο κομμάτια ελεύθερα Επιλογής

  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

(όριο ηλικίας  έως και 13 ετών)

1. Μια άσκηση από τις ασκήσεις KAYSER έργο 20 ή DONT έργο 37  
2. Το πρώτο μέρος από ένα κοντσέρτο του A. VIVALDI
 
3. Μία από τις πιο κάτω επιλογές:

FR. SEITZ :  Κοντσέρτο έργο 7 σε Ρε, Α΄μέρος (Allegro moderato - Allegretto) ή
FR. SEITZ : κοντσέρτο έργο 15 σε Ρε, Α΄ μέρος (Αllegro moderato) ή
Fr.DRDLA: Κοντσέρτο οπ. 225 σε Λα ελ., Α΄μέρος ή  
O. RIEDING: Κοντσέρτο έργο 7 σε Μι ελ, Α΄μέρος 


Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

1. Μία άσκηση από τις ασκήσεις KREUTZER ή FIORILLO ή RODE
2. HANDEL G. F.  Τα δύο πρώτα μέρη μιας από τις παρακάτω σονάτες για βιολί:
Αρ. 1 σε Λα μείζ, η Αρ. 2 σε Σολ μείζ, η Αρ. 3 σε Φα μείζ, η Αρ.4 σε Ρε μείζ, η Αρ. 5 σε Λα μείζ. ή  Αρ. 6 σε Μι μείζ.
(Οι αριθμοί και οι τονικότητες αναφέρονται στις Εκδόσεις PETERS)
3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:
 VIOTTI αρ. 23, BERIOT αρ. 7, ΒΕΡΙΟΤ αρ 9 ,KREUTZER αρ. 13,NARDINI σε μι ελ .


Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


(όριο ηλικίας έως και 22 ετών)


1. BACH J. S. Από την Παρτίτα αρ. 2 σε Ρε ελ, το πρώτο μέρος (Allemande)
2. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:
   WIENIAWSKI αρ. 2 έργο 22 σε Ρε ελ. ή
   BRUCH εργο 26  σε σολ ελ. ή
   LALO Ισπανική Συμφωνία έργο 21 ή
   MENDELSSOHN έργο 64 σε Μι ελ. ή
   SAINT SAENS αρ. 3 έργο 61 σε Σι ελ.
3. Πρώτο και δεύτερο μέρος από μία απ’ τις σονάτες του MOZART ή SCHUBERT ή BEETHOVEN. (ηαπό μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχεωτική)


Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(όριο ηλικίας  έως και 25 ετών)

1. BACH J. S. Από τις Σονάτες και παρτίτες για σόλο βιολί μία από τις πρακάτω επιλογές: Σονάτα αρ.      

1. σε σολ ελ., τα μέρη SICILIANO και PRESTO ή
   Παρτίτα αρ. 1 σε Σι ελ, τα μέρη SARABANDE και DOUBLE (6ο   μέρος) ή
   Παρτίτα αρ. 2 σε Ρε ελ, τα μέρη SARABANDA και GIGA
2. PAGANINI: Ένα από τα 24 καπρίτσια για βιολί.
3. PUGNANI-KREISLER: Πρελούδιο και Allegro
4. Μία από τις παρακάτω επιλογές μερών κοντσέρτων:
   TSCHAIKOWSKI έργο 35, 1ο και 2ο μέρος ή
   BRAHMS έργο 77, 1ο και 2ο μέρος ή

   SIBELIUS έργο 47,  2ο και 3ο μέρος ή
    MENDELSSOHN έργο 64, 2ο και 3ο μέρος ή
    PROKOFIEV αρ. 1, εργο 19, 1ο και 2ο μέρος ή
    PROKOFIEV αρ. 2, έργο 63, 1ο και 2ο μέρος ή

    DVORAK έργο 53,  1ο και 2ο μέρος ή
    BEETHOVEN έργο 61, 1ο και 2ο μέρος

 

2. ΒΙΟΛΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ" 

(΄Οριο ηλικίας έως 9 ετών )

Δύο κομμάτια ελεύθερα Επιλογής

  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

(όριο ηλικίας έως και 13 ετών)

 1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο Ασκήσεων του MAZAS
2. Το 2ο ή το 4ο μέρος του κοντσέρτου TELEMANΝ
3. Eπιβεβλημένο κομμάτι:  ΗAENDEL  Κοντσέρτο για βιόλα σε σι ελ. (πρώτο μέρος)

 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

1. ΄Ενα από τα CAPRICES  του FIORILLO ή του CAMPAGNOLI
2.
J.H.HUMMEL: FANTASIE για βιόλα και πιάνο ή C.M.ν.WEBER:
     ANDANTE UND RONDO   UNGARESE
3.
Επιβεβλημένο κομμάτι:  J.K. BACH ( διασκευή CASADESUS) A΄ μέρος 

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(όριο ηλικίας έως και 22 ετών)

1. ΄Ενα αργό και ένα γρήγορο μέρος από τις SUITES του J.S.BACH
2. To πρώτο μέρος από τη σονάτα του F.SCHUBERT « ARPEGGIONE» ή ένα από τα τρία πρώτα μέρη
από τα « ΜΑRCHENBILDER»  του R. SCHUMANN
3.  Επιβεβλημένο κοντσέρτο: Το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο του STAMITZ ή του HOFFMEISTER

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(όριο ηλικίας έως και  25 ετών)

1. ΄Ενα χαρακτηριστικό κομμάτι για βιόλα, της εκλογής του διαγωνιζόμενου, από τα ακόλουθα:
     α)  Μ. ΒRUCH: KOL NIDREI
     β)  G. ENESCO : CONCERTPICE
     γ)  Η. VIEUXTEMPS : ELEGIE
2. To πρώτο μέρος από τις σονάτες του J.BRAHMS  έργο  120 σε φα ή σε μι
3.  Το πρώτο μέρος από ένα από τα ακόλουθα κοντσέρτα:
    α)   BELA BARTOK
    β)   P. HINDEMITH
    γ)   W. WALTON


3. ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ": 
(΄Οριο ηλικίας έως 9 ετών )

Δυο κομμάτια ελεύθερα Επιλογής

  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(όριο ηλικίας έως και 13 ετών)

Α.    Μια άσκηση από τις:  SEBASTIAN  LEE  αρ. 8 ή αρ. 12   απότις 40  Melodic  

       and  Progressive  Studies (ed. Schott)  ή  DΟΤΖAUER αρ.  20 ή αρ. 24 ή αρ. 

       27 ή αρ.  22  από τις 113
Β.    Μία από τις σονάτες :  
       Β. ΜΑΡCELLO σε sol μείζ. 
(Α’  και  Β’  μέρος) Andante - Allegro (Moffat)
      
Β. MARCELLO σε ντο μειζ.     (Γ΄ και Δ’  μέρος)  Largo - Allegrο
      
Β. MARCELLO σε μι ελ.  (Α΄  και Βμέρος ) Adagio - Allegro
      
ή  Κοντσέρτο  GOLTERMANN αρ. 5   σε ρε ελ. έργο  76 (Αμέρος)
      
Κοντσέρτο GOLTERMANN  No 4  σε σoλ μειζ. έργο 65 (Α΄ μέρος)


Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

Α.    Mία άσκηση από τις DOTΖAUER :  αρ.  71 ή  αρ.  65  ή FRANCHOMME αρ. 11       σε σολ ελ. ή  POPPER απότις (Preparatory to the Hiqh School of Cello           Playing)  εργο 76  αρ. 2 σε λα μείζ., αρ. 1 σε Ντο μείζ.  έργο  73
Β.    ECCLES Σονάτα  σε σολ ελ., 1o και 2ο μέρος  ή 3ο και 4ο  μέρος
       ή TARTINI Κοντσέρτο σε ρε μειζ.  1o και 2ο μέρος
       ή SAMMARTINI Σονάτα σε σολ. μειζ.   ( 1o και 2ο μέρος)


 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(όριο ηλικίας  έως και 22 ετών )


Α.  ΄Ενα δεξιοτεχνικό κομμάτι, από τα :                               
      BOCCHERINI Ροντό σε ντο μείζ.,
      V. GOENS Σκέρτσο,
      SCHUBERT: Η μέλισσα
      POPPER Tarantella
Β.   Ένα  Κοντσέρτο  από J.HAYDN σε ντο μειζ. (  1o μέρος και  Cadenza )
      S. SAENS σε λα ελ. ( 1o και 2ο μέρος )
      S.SAENS σε λα ελ. (3ο μέρος ) 
      Β0CCHERINI    σε ρε μειζ. ( 1o μέρος )
      ΒOCCHERINI   σε σι υφ. μειζ.   1o μέρος  (Grutzmacher)
Γ.  ΄Ενακομμάτιαπό  FAURE : Elegie
      FAURE:  Apres un reve
      S.SAENS    O κύκνος
      DVORAK  Waldesruhe έργο. 68 αρ 5

   

   Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

(όριο ηλικίας  έως και  25 ετών)


Α.    J.S.BACH    ένα πρελούδιο και μια ζίγκ από τις 3 πρώτες σουίτες
Β.    BEETHOVEN Σονάτα  έργο  5  αρ. 1  Adagio Sostenuto
Γ.    ΄Ενα  Κοντσέρτο από :
       LALO   σε  ρε ελ  (  2o και 3ο μέρος )
       ΕLGAR σε μι ελ.  1o  και  2o μέρος  ή  3o και 4ο μέρος
       DVORAK σε σi   ελ. (  1o μέρος ή 3ο μέρος )

 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Α΄Βραβείο - Χρυσό Μετάλλιο θα απονεμηθεί στον 1ο κάθε κατηγορίας.

Β΄Βραβείο - Αργυρό Μετάλλιο θα απονεμηθεί στον 2ο κάθε κατηγορίας

Γ' Βραβείο - Χάλκινο Μετάλλιο θα απονεμηθεί στον 3ο κάθε κατηγορία.

Επίσης, με Α΄, Β΄και Γ΄ ΄Επαινο θα τιμηθούν οι διακριθέντες όλων των Κατηγοριών.

Στους μη διακριθέντες θα απονεμηθούν ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ.

 

 *

  *  *   *