Α

 

ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟ ΔΕΙΓΜΑ

 

dkretsis.jpg

Έργο Δημήτρη Κρέτση
Απόδημος Ελληνισμός  Λονδίνου

 

london2.jpg

΄Εργο ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

 

kypros.jpg

΄Εργο Μαρίας Μιχαηλίδου
Γυμνάσιο Κύπρου

apokr.jpg

΄Εργο Χριστίνας Σχοινιά
Τμήμα Μητρικής Γλώσσας
Ελληνικής Γλώσσας Γερμανίας