ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
" ΦΙΛΩΝΑ" 

 
pol.2003-11.jpg

 Από τη βράβευση των πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Σχολείων - Ωδείων 2003

 

      Ο  Διαγωνισμός Βράβευσης «Πνευματικών και Πολιτιστικών Δημιουργιών» Σχολείων-Ωδείων  αφορά εκπαιδευτικούς  Εσωτερικού, Κύπρου και απόδημου Ελληνισμού, οι οποίοι ασχολούνται με τη συγγραφή, με τη  δημιουργία  καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δημιουργιών τόσο στον εκπαιδευτικό χώρο, ολοκληρώνοντας την προσωπικότητα του μαθητή, όσο  και στον ευρύτερο παιδαγωγικό - καλλιτεχνικό χώρο. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος  Εκπαιδευτικοί  εν ενεργεία ή  μη, της Ελλάδας της Κύπρου  και των παροικιών του  εξωτερικού.

Η πρόσκληση του "ΦΙΛΩΝΑ" στον εκπαιδευτικό και η αποδοχή της θα συμβάλει στην  ανάπτυξη  του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ "ΦΙΛΩΝΑ" μέσω του οποίου θα τροφοδοτούνται τα "Εκπαιδευτικά  Πάρκα" . Κάθε εκπαιδευτικό Πάρκο  θα κρύβει μέσα του Κυψέλες Πολιτισμού στις οποίες  θα φωλιάζει η δουλειά ατόμων ή ομάδων  τα οποία  επάξια δραστηριοποιήθηκαν σε ανάλογους τομείς.

Περισσότερα για το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ "ΦΙΛΩΝΑ"   και τη συμβολή του στο περιβάλλον που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε γύρω μας   (διαβάστε)

*ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΩΔΕΙΩΝ

 Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού ………………………………….

 ΄Ονομα, Δ/νση  Σχολείου ή Ωδείου……………………………………..

 Δ/νση  κατοικίας   (οδός, αριθμός τ.κ.) ………………………………….

 Τηλέφωνο (σταθερό – κινητό)   Fax (αν υπάρχει)   και  e-mail

 Προσωπικές δραστηριότητες  σε τίτλους……………………………………

 Δραστηριότητες σε σχέση με τους  μαθητές και το Σχολείο σε  τίτλους……

Ονόματα  μαθητών οι οποίοι συνεργάστηκαν, συναδέλφων και –προαιρετικά- μελών Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων  και αξιόλογων φορέων (δημοσίων ή ιδιωτικών) που βοήθησαν στην επίτευξη του έργου.

                                                      Περιοχή ………..   ημερομηνία ………..

  Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού                    

  Ονοματεπώνυμο……………………