Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ:

 
* ΚΑΤΑΜΑΤΖΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ : Διδασκαλία κ. Σόνια Οικονομίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Bach: Γαλλική Σουϊτα αρ. 4 σε Μib Mείζονα Αllemande - Sarabande
Cramer: Σπουδή αρ. 41
Mozart: Σονάτα KV 311 σε Ρε Μείζονα I. Αllegro con spirito
Chopin: Nυχτερινό σε λα ύφεση μείζονα - έργο 32 αρ. 2
Debussy: Deuxieme Arabesque

* ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
J.S.Bach : Τρίφωνη Invention no 12
J.B.Cramer: Σπουδή no 18
W.Α. Mozart: Sonata KV 330, I. Allegro
F. Chopin: Polonaise op. 26 no 1
C. Debussy: Arabesque no2

*
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥΒΑΝΕΣΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Bach: Sinfonia BWV 798
σελαμείζονα
2. Cramer:
Σπουδή n.8 σεφαελάσσονα
3.
Μοzart: Σονάτασεφαμείζονα KV 332 I. Allegro
4.
Μendelssohn: Songs without words, opus 85 No 1
5.
C.Debussy: Arabesque n2

ΣΔΟΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Βach: Δίφωνη Ιnvention σε λα ελάσσονα
Gerny: Σπουδή op. 299 n.21
Haydn : Σονάτα σε μι ελ.Ηοb XVI:34 I. Presto
Chopin: Valse “Minute” op. 64 no 1
Eπιβεβλημένο κομμάτι : C. Debussy : Arabesgue n. 2

ΤΥΡΙΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
J. S.BACH: Δίφωνη invention σε ρε ελάσσονα
C. Czerny: Σπουδή αρ. 13 έργο 299 σε σι ύφεση μείζονα
W.A. Mozart: Σονάτα σε λα μείζονα ΚV 331 (300 i) 1. Andante grazioso.
F. Schubert: Impromptu έργο 90 αρ. 4
C.Debussy: Arabesque αρ. 2 σε σολ. μείζονα