Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 42ου μουσικού διαγωνισμού στα έγχορδα, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα.