Το πνευματικό Κέντρο «ο Φίλων» πρόκειται να εντάξει στην ενότητα των διαγωνισμών του εκτός από τα ήδη καθιερωμένα όργανα και το Τραγούδι. Ήδη έχουμε αρχίσει την προετοιμασία και τον γενικότερο προγραμματισμό για τον εν λόγω διαγωνισμό και θα σας ενημερώσουμε με περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρώσουμε τις προκαταρκτικές διαδικασίες.