Εάν διαβάσατε το Ιστορικό του Πνευματικού μας Κέντρου, αν ενημερωθήκατε για τις πολύπλευρες δραστηριότητές του και το πλούσιο εκτόπισμά του κατά τη διάρκεια των 50 και πλέον χρόνων παρουσίας του στον Πολιτισμό, αν κι εσείς ανεξάρτητα από πατρίδα, γνώσεις, ηλικία, επάγγελμα, πολιτιστική κουλτούρα θελήσετε να συμμετέχετε σ’ αυτήν τη μεγάλη αγκαλιά που ανοίγει η συντροφιά μας γίνετε μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στα Μέλη του Σωματείου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή και έγκριση της αίτησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού μας Κέντρου, η εγγραφή τους θα γνωστοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου και θα πληροφορηθούν την ενεργό συμμετοχή τους στους διάφορους τομείς εκδηλώσεων. Για την εγγραφή ως μέλος του Φίλωνα είναι υποχρεωτική η καταβολή εφ’ άπαξ ποσού 20 ευρώ και ετήσια συνδρομή 20 ευρώ

Σημειώνουμε ότι μπορείτε να ενταχθείτε στις γενικές δραστηριότητες του Π.Κ. «Ο ΦΙΛΩΝ» ή σε ένα ή περισσότερα Τμήματά του τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στον Κανονισμό του (ανοίξτε την ενότητα: Δομή και Οργάνωση). Οι ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να γίνουν εκπρόσωποί μας σε περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού παρακαλούνται να το αναφέρουν στην αίτησή τους. Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί τους.