ΒΙΟΛΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ” 

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής. 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

(‘Οριο ηλικίας έως και 12 ετών) 

 1. Μία άσκηση από: H. KAYSER : έργο 20 ή J. DONT : έργο 37
 2. A. VIVALDI : Α’ μέρος από ένα κοντσέρτο.
 3. Ένα έργο από: FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.2 έργο 13 σε Σολ μειζ. (Α΄ή Γ’ μέρος). FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.5 έργο 22 σε Ρε μειζ. (Α’ μέρος), FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.7 έργο 25 σε Ρε μειζ. (Α’ μέρος), FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.4 έργο 15 σε Ρε μειζ. (Α’ μέρος), FR. DRDLA: Κοντσέρτο έργο 225 σε λα ελ. (Α’ μέρος), O. RIEDING: Κοντσέρτο έργο 7 σε μι ελ. (Α’ μέρος) (ή άλλη επιλογή ,αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(Όριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 1. Μία άσκηση από : R. KREUTZER ή F. FIORILLO
 2. G.F. HANDEL : Τα δύο πρώτα μέρη μίας από τις παρακάτω σονάτες για βιολί: Αρ. 1 σε Λα μείζ. Αρ. 2 σε Σολ μείζ. Αρ. 3 σε Φα μειζ. Αρ. 4 σε Ρε μείζ. Αρ. 5 σε Λα μείζ. Αρ. 6 σε Μι μείζ (Οι αριθμοί και οι τονικότητες αναφέρονται στις Εκδόσεις PETERS).
 3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα: G.B. VIOTTI : αρ. 22 σε λα ελ. G.B. VIOTTI : αρ. 23 σε Σολ μειζ. C.A. BERIOT : αρ. 7 έργο 76 σε Σολ μειζ. C.A. ΒΕRΙΟΤ : αρ 9 έργο 104 σε λα ελ. R. KREUTZER: αρ. 13 σε Ρε μειζ. P. NARDINI : σε μι ελ . P. RODE : αρ. 7 σε λα ελ. (ή άλλη επιλογή ,αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 

(όριο ηλικίας έως και 17 ετών) 

 1. Μία άσκηση από: R. KREUTZER ή F. FIORILLO ή P. RODE
 2. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα: W.A.MOZART : αρ.3 Κ.216 σε Σολ μειζ. ( με cadenza ) W.A.MOZART : αρ.4 Κ.218 σε Ρε μειζ. ( με cadenza ) W.A.MOZART : αρ.5 Κ.219 σε Λα μειζ. ( με cadenza )
 3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα: G. B. VIOTTI : αρ. 23, C. A. BERIOT : αρ. 7, C. A. ΒΕRΙΟΤ : αρ 9, R. KREUTZER : αρ.13, P. NARDINI : σε μι ελ. (ή άλλη επιλογή, αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(΄Οριο ηλικίας έως και 19 ετών )

 1. J.S. BACH Από την Παρτίτα αρ. 2 σε ρε ελ, Allemande ή Courante .
 2. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα: H. WIENIAWSKI :αρ. 2 έργο 22 σε ρε ελ. M. BRUCH : έργο 26 σε σολ ελ. E. LALO : Ισπανική Συμφωνία έργο 21 F. MENDELSSOHN : έργο 64 σε μι ελ. C. SAINT SAENS : αρ. 3 έργο 61 σε σι ελ. (ή άλλη επιλογή, αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας.
 3. Πρώτο και δεύτερο μέρος μίας από τις σονάτες του W.A.MOZART, F. SCHUBERT ή L.v.BEETHOVEN. (η από μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχρεωτική).

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος): 

(΄Οριο ηλικίας έως και 23 ετών ) 

 1. J.S. BACH : Από τις Σονάτες και Παρτίτες για σόλο βιολί μία από τις παρακάτω επιλογές: Σονάτα αρ.1 BWV 1001 σε σολ ελ. Siciliano & Presto. Παρτίτα: αρ. 1 BWV 1002 σε σι ελ. : Sarabande & Double Παρτίτα : αρ. 2 BWV 1004 σε ρε ελ. : Allemande & Courante ή Sarabanda & Giga.
 2. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα: H. WIENIAWSKI : αρ. 2 έργο 22 σε ρε ελ. M. BRUCH : έργο 26 σε σολ ελ. E. LALO : Ισπανική Συμφωνία έργο 21 F. MENDELSSOHN : έργο 64 σε μι ελ. C. SAINT SAENS : αρ. 3 έργο 61 σε σι ελ (ή άλλου, αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).
 3. Πρώτο και δεύτερο μέρος μίας από τις σονάτες του MOZART, SCHUBERT ή BEETHOVEN. (η από μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχρεωτική).
 4. PUGNANI-KREISLER: Prélude & Allegro ή αντίστοιχης δυσκολίας έργο.

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(Όριο ηλικίας έως και 30 ετών) 

 1. J.S. BACH : Από τις Σονάτες για σόλο βιολί μία από τις παρακάτω επιλογές: Σονάτα αρ.1 BWV 1001 σε σολ ελ. : Adagio & Fuga, Σονάτα αρ.2 BWV 1003 σε λα ελ. : Grave & Fuga, Σονάτα αρ.3 BWV 1005 σε Ντο μειζ. : Adagio & Fuga, Παρτίτα αρ.2 BWV 1004 σε ρε ελ.: Chaconne
 2. N. PAGANINI: Ένα από τα 24 καπρίτσια για βιολί.
 3. Ενα δεξιοτεχνικό έργο . Ενδεικτικά αναφέρονται : C. SAINT-SAENS : Rondo Capriccioso, C. SAINT-SAENS : Havanaise, WIENIAWSKI : Polonaises σε Ρε μειζ. & Λα μειζ. SARASATE: Introduction & Tarantelle . SARASATE : Carmen Fantasy RAVEL : Tsigane κ.α.
 4. Τα Α’ & Β’ μέρη κοντσέρτου όπως : P. TSCHAIKOWSKI : έργο 35, J. BRAHMS: έργο 77, J. SIBELIUS: έργο 47, F. MENDELSSOHN: έργο 64, S. PROKOFIEV: αρ.1, έργο 19, S. PROKOFIEV : αρ.2, έργο 63, A.DVORAK : έργo 53, L.v.BEETHOVEN : έργο 61, κ.α. αντίστοιχης δυσκολίας.

Οι διαγωνιζόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στην επιτροπή, φωτοτυπία
του μέρους του βιολιού & του κοντσέρτου.

ΒΙΟΛΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ” 

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)

Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(όριο ηλικίας έως και 12 ετών)

 1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο ασκήσεων του MAZAS.
 2. G.P. TELEMANΝ : To 1o ή το 3ο μέρος του κοντσέρτου.

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(όριο ηλικίας έως και 14 ετών) 

 1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο Ασκήσεων του MAZAS. 
 2. G.P.TELEMANΝ:Το 2ο ή το 4ο μέρος του κοντσέρτου.
 3. G.F. ΗAENDEL: Κοντσέρτο για βιόλα σε σι ελ. (Α’ μέρος).

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

 1. Ενα από τα CAPRICES του FIORILLO ή του CAMPAGNOLI.
 2. J.H.HUMMEL: Fantasie για βιόλα και πιάνο ή C.M.ν.WEBER: Andante e rondo ungarese.
 3. J.C. BACH : ( διασκευή CASADESUS) A΄ μέρος

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(όριο ηλικίας έως και 19 ετών) 

 1. J.S.BACH : Δύο μέρη από την πρώτη Σουίτα.
 2. Η. VIEUXTEMPS : Elegie.
 3. Ένα από τα 24 Caprices για βιολί (μεταγραφή για βιόλα) Rode, Pierre

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος) :

(όριο ηλικίας έως και 23 ετών) 

 1. J.S.BACH :Την 3η ή την 5η από τις Σουίτες.
 2. F.SCHUBERT :To πρώτο μέρος από τη σονάτα « Arpeggione» ή R. SCHUMANN :Τα δύο πρώτα μέρη από τα « ΜΑRCHENBILDER». 
 3. Το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο του J.STAMITZ ή του F.HOFFMEISTER. 

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(όριο ηλικίας έως και 30 ετών)

 1. Ένα χαρακτηριστικό κομμάτι για βιόλα, της επιλογής του διαγωνιζόμενου, από τα ακόλουθα: Μ. ΒRUCH: Kol Nidrei , έργο 47 ή G. ENESCO :Konzertstück.
 2. J.BRAHMS: To πρώτο μέρος από τις σονάτες, έργο 120 αρ.1 σε φα ελ. ή έργο 120 αρ.2 σε Μι υφ. Μειζ
 3. Το πρώτο μέρος από ένα από τα ακόλουθα κοντσέρτα: BELA BARTOK – P. HINDEMITH & W. WALTON

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ” 

(Όριο ηλικίας έως και 9 ετών)

Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής. 

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 

(όριο ηλικίας έως και 12 ετών) 

 1. Μια άσκηση από : S. LEE “40 Melodic Studies” (αρ.8,14,15,21) ή J.DOTZAUER “113 STUDIES” (αρ.22,24,35)
 2. Ένα έργο από: Β.MARCELLO :Σονάτα σε Σολ μειζ. (Α’& Β΄μέρη), Β.MARCELLO :Σονάτα σε Ντο μειζ. (Α’ & Β’ μέρη), Β.MARCELLO :Σονάτα σε μι ελ. (Α’ & Β’ μέρη), G.GOLTERMANN : Κοντσέρτο αρ. 5 σε ρε ελ. (Α’ μέρος), G.GOLTERMANN : Κοντσέρτο αρ. 4 σε Σολ μειζ.(Α’ μέρος)

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 

(‘Οριο ηλικίας έως και 14 ετών) 

 1. Μια άσκηση από : S. LEE “40 Melodic Studies” (αρ. 37) ή J.DOTZAUER “113 Studies” (αρ.41,43,46,69)
 2. Ένα έργο από : G.ECCLES : Σονάτα σε σολ ελ. (Α’ & Β’ ή Γ’ & Δ’ μέρη), A.VIVALDI : Σονάτα αρ.6 σε Σι υφ. μειζ. (Γ’ & Δ’ μέρη ), G .SAMMARTINI : Σονάτα σε Σολ μειζ. (Α’ & Β’ μέρη)

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(Όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

 1. Μια άσκηση από :J. DUPORT: (αρ. 6, 7) D. POPPER: έργο 73 (αρ. 1 ,6) A. PIATTI : έργο 25 (αρ.1)
 2. Ένα έργο από : G. SAMMARTINI: Σονάτα σε Σολ μειζ. (Β’ & Γ’ μέρη), A. CAPORALE: Σονάτα σε ρε ελ. (Α’ & Β΄ ή Γ’ & Δ’ μέρη), J. BREVAL: Σονάτα σε Σολ μειζ . (Α’ μέρος)

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(Όριο ηλικίας έως και 19 ετών) 

 1. Ένα έργο από : C. SAINT-SAENS : Ο Κύκνος, S. RACHMANINOFF: Vocalise, έργο 34, P. TCHAIKOVSKY : Τραγούδι χωρίς λόγια, έργο 2, D. DRAGATAKIS : Νανούρισμα
 2. Δεξιοτεχνικό έργο από: C. SAINT-SAENS : Allegro Appassionato, έργο 13, D.GOENS : Scherzo, έργο 12, F. SCHUBERT : Η μέλισσα, L.BOCCHERINI : Rondo σε Ντο μειζ. D. POPPER : Hungarian Rhapsody, έργο 68
 3. Ένα έργο από: J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ντο μειζ. (Α’μέρος & Cadenza), C. SAINT-SAENS: Κοντσέρτο σε λα ελ. αρ. 1, έργο 33 (Α’ μέρος), L..BOCCHERINI : Κοντσέρτο σε Σι υφ. μειζ. (Α’ μέρος & Cadenza του L..BOCCHERINI : Κοντσέρτο σε Ρε μειζ. (Α’ μέρος)

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος): 

(‘Οριο ηλικίας έως και 23 ετών)

 1. Ένα έργο από: G. FAURE : Elegie, G. FAURE : Après un rêve, E. GRANADOS : Intermezzo, P. TCHAIKOVSKY: Συλλογισμός
 2. Δεξιοτεχνικό έργο από : G. FRESCOBALDI : Toccata, D. POPPER : Tarantella, έργο 33
  C. DAVIDOV : At the Fountain, έργο 20, N.RIMSKY- KORSAKOV : Flight of the Bumble-bee
  D. POPPER : Elfentanz, έργο 39
 3. Ένα έργο από: J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ντο μειζ. (Γ’ μέρος), E. LALO : Κοντσέρτο σε ρε ελ. (Α’ μέρος), C. SAINT-SAENS : Κοντσέρτο σε λα ελ. αρ.1, έργο 33 (Β’ & Γ’ μέρη), D. SHOSTAKOVICH: Κοντσέρτο σε Μι υφ. μειζ. αρ.1, έργο 107 (A’ μέρος),

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(‘Οριο ηλικίας έως και 30 ετών)

 1. J.S.BACH : 6 Suites Solo (ένα Prélude και μια Gigue)
 2. Ένα έργο από: J. BRAHMS : Σονάτα σε μι ελ. (Α’ μέρος ή Β’ & Γ’ μέρη ), L. van BEETHOVEN: 5 Σονάτες (Α’ μέρος μίας από αυτές), D.SHOSTAKOVICH: Σονάτα σε ρε ελ. (Α’ μέρος), S. PROKOFIEV : Σονάτα σε Ντο μειζ. (Α’ μέρος), R. STRAUSS : Σονάτα σε Φα μειζ. (Α’ μέρος)
 3. Ένα έργο από: E. LALO : Κοντσέρτο σε ρε ελ. (Β’ & Γ’ μέρη), E. ELGAR : Κοντσέρτο σε μι ελ.
  (Α’ & Β’ ή Γ’ & Δ’ μέρη), A. DVORAK: Κοντσέρτο σε σι ελ. ( Α’ ή Γ’ μέρος), J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ρε μειζ. (Α’ μέρος ή Β’ & Γ’ μέρη)

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (junior)

( Έως 9 ετών ) Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.
(Έως 12 ετών) . Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής. 

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(ΚΑΤΗΓΟΡIΑ Β1, έως 14 ετών) 

Άσκηση αρ.10 “Moderato maestoso” από το βιβλίο:FRANZ SIMANDL 30 Etudes

BENEDETTO MARCELLO:Sonata no 2 in E minor (A’ καιΒ’ μέρος) ή (Γ’ καιΔ’ μέρος).

ANTONIO CAPUZZI:Concerto per Contrabasso in F major(Α’ μέρος). 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2, έως 16 ετών) 

Άσκηση αρ.20 “Maestoso assai”από το βιβλίο FRANZ SIMANDL 30 Etudes.

SAINT-SAENS:The Carnival of the Animals,V.The Elephant 

DOMENICO DRAGONETTI: ANDANTE E RONDO. 

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ1, έως 19 ετών)

Άσκηση αρ.17 (TempodiPolacca) από FRANZSIMANDL-30 ETUDES.
HENRY ECCLES SONATA
CARL DITTERS VON DITTERSDORF: KONZERT IN E-DUR
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ2, έως 23 ετών )

J.S.BACH : Gambensonate Nr2 ,in D-dur.

DAVID ELLIS :Sonata for Unacompannied Double Bass,opus 42.

Ένα εκ των Κοντσέρτων :SERGE KOUSSEVITZKY: Concerto for Double Bass ,opus 3, (1ο μέρος & 2ο μέρος).

LARS-ERIK LARSSON : Concertino for Double Bass,opus 45 ,No11.

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (έως 35 ετών)

J.S.BACH: Praeludium from the Cello Suite Nr2 in d moll, BWW 1008.

PAUL HINDEMITH: Sonate fuer Kontrabass (1ομέρος & 2ο μέρος).

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ : Concertino for Kontrabass and Orchestra,(το 2o μέρος: “CANTILENA”).

GIOVANNI BOTTESINI : Elegie in D

ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΝΤΣΕΡΤΩΝ: G.BOTTESINI: Concerto per Contrabasso no2 , in Si minore.(1ο μέρος με Cadenza) ή (3ο μέρος). J.B.VANHAL: Konzert in D-dur.(1o μέρος με Cadenza & 2ο μέρος με Cadenza). NINO ROTA: Divertimento concertante per Contrabasso e Orchestra
(1ο μέρος & 2ο μέρος) ή (3ο μέρος & 4ο μέρος).