ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛEΝΤΩΝ”

(Όριο ηλικίας έως και 9 ετών )
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(Όριο ηλικίας έως και 12 ετών)

 1. Ενα κομμάτι J.S.BACH από το ANNA MARIA MAGDALENA ή
  από τα «ΜΙΚΡΑ ΠΡΕΛΟΥΔΙΑ & ΦΟΥΓΚΕTEΣ» ή άλλο προκλασσικό αναλόγου επιπέδου
 2. Ένα μέρος Σονατίνας (σε γρήγορο Tempo).
 3. Ένα έργο ρομαντικό ή μεταγενέστερης περιόδου.

Β 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(Όριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 1. J.S.BACH : Μία δίφωνη invention ή δύο μέρη από γαλλική σουίτα.
 2. Σπουδή CZERNY op.299 ή CRAMER ή άλλη σπουδή αντίστοιχης δυσκολίας.
 3. W.A.MOZART ή J.HAYDN : Γρήγορο μέρος σονάτας ή θέμα και παραλλαγές κλασσικής περιόδου.
 4. Ένα έργο ρομαντικής ή μεταγενέστερης περιόδου.

Β 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(Όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

 1. J.S.BACH : Μία 3φωνη παραλλαγή ή 2 μέρη από αγγλική σουίτα ή το πρελούδιο αυτής.
 2. Σπουδές CZERNY op.740 ή άλλη σπουδή αντίστοιχης δυσκολίας.
 3. W.A.MOZART ή J. HAYDN :Γρήγορο μέρος από σονάτα, ή θέμα & παραλλαγές κλασσικής περιόδου.
 4. Ένα έργο ρομαντικό ή μεταγενέστερης εποχής.

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(Όριο ηλικίας έως και 19 ετών )

 1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERΕ»
 2. Σπουδή CZERNY op.740 ή άλλη αντίστοιχης δυσκολίας.
 3. L.v. BEETHOVEN : Γρήγορο μέρος σονάτας. (Εξαιρούνται: έργο 49 αρ.1 & 2)
 4. Ένα έργο ρομαντικής ή μεταγενέστερης εποχής. περιόδου αναλόγου δυσκολίας.

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(Όριο ηλικίας έως και 23 ετών)

 1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το “CLAVECIN BIEN TEMPERE” ή δύο μέρη από Παρτίτα ( Tο ένα από αυτά να είναι η Gigue)
 2. Γρήγορο μέρος σονάτας του L.v. BEETHOVEN (Εξαιρούνται έργο 49 αρ. 1 & 2 και έργο79).
 3. Σπουδή ρομαντικής ή μεταγενέστερης περιόδου αναλόγου δυσκολίας.
 4. Ένα έργο ρομαντικής περιόδου ή ένα έργο μεταγενέστερης περιόδου αναλόγου επιπέδου.

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(Όριο ηλικίας έως και 30 ετών)

 1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERE» ή 3 μέρη από Παρτίτα ή άλλο έργο του BACH (συνολική διάρκεια έως 10 λεπτά).
 2. L.v. BEETHOVEN : Γρήγορο μέρος μίας από τις σονάτες, έργα 53, 57, 81α, 109, 110, 111.
 3. Ένα έργο ρομαντικό ή μεταγενέστερης περιόδου αναλόγου δυσκολίας.
 4. Ένα έργο Έλληνα Συνθέτη ή έργο 21ου αιώνα. (Συνολική διάρκεια προγράμματος 35-40’ )