ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ: Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: Σάββατο 07 Μαρτίου 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ: Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Οι Μουσικοί διαγωνισμοί «ΦΙΛΩΝΑ», οι πρώτοι στο Πανελλήνιο από το 1977, συνεχίζουν την πορεία τους διαχωρίζοντας τη θέση τους σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς. Με την άψογη, από την ίδρυσή τους διοργάνωση και την ανιδιοτελή συνεργασία των Επιτροπών τους, σκιαγραφείται αξιοκρατικά η εικόνα που παρουσιάζει ο εξεταζόμενος -εκείνη τη στιγμή της εξέτασής του- γνωρίζοντάς του συγχρόνως, αν το επιθυμεί, τα σημεία βελτίωσής του για τη μελλοντική καταξίωσή του.

Οι διαγωνισμοί Ταλέντα – Βραβεία «ΦΙΛΩΝΑ» 2019, περιλαμβάνουν :

1. Διαγωνισμό ΚΙΘΑΡΑΣ

2. Διαγωνισμό ΠΙΑΝΟΥ

3. Διαγωνισμό ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιολί – Βιόλα – Τσέλο – Κοντραμπάσο)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στους διαγωνισμούς «ΦΙΛΩΝΑ», μπορούν να λάβουν μέρος ΄Ελληνες ή αλλοδαποί σπουδαστές καθώς και Έλληνες της Κύπρου και του Εξωτερικού.

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν ενώπιον κοινού στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου, οδός Μαίζωνος 8 και Μάγερ 18 Αθήνα ( τ.κ. 10438, τηλ.210 5233175: Μόνο για τις ημέρες της εξέτασης).

3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η Ημερομηνία διεξαγωγής των Μουσικών διαγωνισμών του κάθε οργάνου ανακοινώνεται το Φθινόπωρο κάθε έτους. Η προκήρυξη των διαγωνισμών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας και με αποστολή ενημερωτικού υλικού στα ωδεία.

Οι ακριβείς ώρες διεξαγωγής ανακοινώνονται το αργότερο μία βδομάδα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Στην ιστοσελίδα του Φίλωνα υπάρχει ειδική φόρμα (θα την βρείτε στην ενότητα διαγωνισμοί, σε κάθε όργανο ξεχωριστά) όπου θα συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας ζητούνται και θα επισυνάπτετε και τα σχετικά έγγραφα. Αμέσως μόλις αποστείλετε τα στοιχεία σας θα λάβετε ένα αυτόματο email που θα σας ενημερώνει ότι τα στοιχεία σας εστάλησαν επιτυχώς. Οι υπεύθυνοι του Φίλωνα θα επικοινωνήσουν μαζί σας στην περίπτωση περισσότερων διευκρινήσεων. Αποστολή στοιχείων δεν γίνεται με κανέναν άλλον τρόπο.

Προσοχή:

Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί να εξεταστεί σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, όχι όμως το αντίθετο.

Σημειώνουμε ότι κατά την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να προσκομιστεί επίσης πρωτότυπα βεβαίωση του διδάσκοντος καθηγητού (για εκείνους που διδάσκονται κατ’ οίκον).

Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό του κάθε οργάνου αναγράφεται στις προκηρύξεις των διαγωνισμών. Δεκτές γίνονται μόνον οι αιτήσεις που έχουν συμπληρωθεί και αποσταλεί μέχρι και την ημέρα της αναγραφόμενης προθεσμίας.

Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων είναι η αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού, η οποία επιβεβαιώνεται με την συμπλήρωση του διαγωνιζόμενου της φόρμας συμμετοχής. Σημειώνουμε ότι στην φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά όλα τα πεδία πλην όσων αναφέρονται ως προαιρετικά.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Ως οικονομική υποχρέωση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 40 Ευρώ για τις κατηγορίες Juniors και Α΄Κατηγορίας, το ποσό των 50 ευρώ για τις κατηγορίες Β και Γ και τέλος το ποσό των 70 ευρώ για την Δ΄κατηγορία.

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται αποκλειστικά την ημέρα της οικείας εξέτασης.

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Μικρών Ταλέντων» : (όριο ηλικίας έως και 9ετών)
  • Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Kατωτέρα : όριο ηλικίας έως και 12 ετών)
  • Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. (‘Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)
  • Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (όριο ηλικίας έως και 16 ετών).
  • Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όριο ηλικίας έως και 19 ετών)
  • Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( όριο ηλικίας έως και 22 ετών) Στην κατηγορία αυτή οι σπουδαστές δεν θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος.
  • Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( Ανωτέρα Β΄: όριο ηλικίας έως και 30 ετών).

Στη Δ΄ κατηγορία γίνονται δεκτοί σπουδαστές οι οποίοι είναι ήδη πτυχιούχοι ή που φοιτούν σε προχωρημένες τάξεις Ανωτέρας. Στην κατηγορία αυτή δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι είναι διπλωματούχοι Ωδείων αναγνωρισμένων. Τα όρια των ηλικιών ανάλογα με το κάθε όργανο ενδέχεται να διαφοροποιούνται. Πιο αναλυτικά σε σχέση με τα ηλικιακά όρια μπορείτε να βρείτε στο πρόγραμμα εξέτασης του κάθε οργάνου.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

Όλοι οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας, και των τριών διαγωνισμών, θα πρέπει να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής τους υποχρεωτικά, μισή ώρα πριν την ορισθείσα έναρξη της Κατηγορίας τους, ώστε να παραλάβουν το υλικό ενημέρωσής τους από την Γραμματεία των Διαγωνισμών. Για όποια τυχόν αλλαγή υπάρξει στο πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε άμεσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την ιστοσελίδα filonas.gr ή τηλεφωνικά.

Οι διαγωνιζόμενοι και των τριών διαγωνισμών θα ξεκινήσουν με την κατηγορία των «Mικρών Ταλέντων» για να ακολουθήσουν οι Α,Β,Γ και Δ΄ Κατηγορίες. Η εξέταση θα γίνει με απόλυτη αλφαβητική σειρά κάθε Κατηγορίας.

Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ακούσει ολόκληρο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αμετάκλητες. Η βαθμολογία είναι μυστική σε όλες τις φάσεις και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια μετά το πέρας της εξέτασης.

Η εξεταστική επιτροπή του Διαγωνισμού λαβαίνει υπ’ όψη της το αποτέλεσμα για κάθε υποψήφιο όπως το ακούει άσχετα από συνθήκες που ενδεχομένως οδήγησαν σε μια πλεονεκτικότερη ή μειονεκτικότερη εκτέλεση, από άποψη αρτιότητας και μουσικότητας της εκτέλεσης. Παράλληλα όμως λαβαίνει υπ’ όψη της και 2 ακόμα βασικά στοιχεία:

(α) Το δυναμικό του υποψηφίου για μελλοντική πρόοδο, καθώς και

(β) την επίδραση της προσεκτικής και παιδαγωγικά κατάλληλης διδασκαλίας, μαζί με την επιμέλεια του υποψηφίου κατά τις σπουδές του, όπως τα γνωρίσματα προκύπτουν από την ακρόαση του διαγωνισμού.

Όλα τα κομμάτια εκτελούνται από μνήμης.

Σημείωση 1η: Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό συμμετέχοντες σε προηγούμενο διαγωνισμό «ΦΙΛΩΝΑ», αν έχουν βραβευτεί με το Α΄ Βραβείο, εκτός εάν εξετασθούν σε Κατηγορία ανώτερης βαθμίδας.

Σημείωση 2η : Ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του «ΦΙΛΩΝΑ» για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν υπάρξει.

Σημείωση 3η: Σε περίπτωση αναβολής ή ακυρώσεως του διαγωνισμού το σωματείο οφείλει να επιστρέψει τυχόν καταβληθέντα ποσά μεταφοράς ή διαμονής διαγωνιζομένων οι οποίοι έχουν έρθει από επαρχία, εφόσον προσκομισθούν οι ανάλογες αποδείξεις. Πέραν τούτου το σωματείο δεν έχει οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση (ποσά που δαπανήθηκαν για την προετοιμασία του διαγωνιζομένου κλπ).

Οι καθηγητές των συμμετασχόντων θα μπορούν να αποστείλουν φωτογραφία και βιογραφικό τους για την προβολή τους (Δείτε στην ενότητα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ) της ιστοσελίδας μας.

Ενημερώνεστε από το filonas.gr για νεότερες πληροφορίες σε σχέση με τους διαγωνισμούς αλλά και για άλλα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Πληροφορίες για τους Διαγωνισμούς στο τηλέφωνο 6982847346