Διαβάστε από τον υπολογιστή σας το πρόγραμμα του διαγωνισμού εγχόρδων 2019.