Τον Ιανουάριο του 2023 το Π.Κ.Π. «Ο Φίλων» πρόκειται να πραγματοποιήσει πανηγυρική Γενική Συνέλευση των μελών του Φίλωνα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Φαλήρου όπου θα παρουσιαστεί επισήμως το νέο πρόγραμμα Δράσεων του Φίλωνα στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης που πραγματοποιεί το σωματείο. Παράλληλα, στην σημαντική αυτή εκδήλωση θα γίνει η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ενώ θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ των μελών αλλά και για εγγραφή νέων μελών. Στην Γενική Συνέλευση θα δώσουν το παρόν εκπρόσωποι κι άλλων πολιτιστικών φορέων που θα αποτείνουν χαιρετισμό ένεκα της ημέρας.

Τα μέλη του Φίλωνα αποτελούν την βάση του αλλά και τους κύριους αποδέκτες του έργου του και των δράσεων του. Μέχρι τώρα ο Φίλωνας, αν και αποτελείτο από πολυάριθμα μελή ωστόσο δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένο μοντέλο βάσει του οποίου θα αναπτυσσόταν μια  σταθερή σχέση επικοινωνίας. Ο Φίλωνας έχοντας ανανεώσει τη δομή λειτουργίας μεταξύ μελών και οργανισμού πρόκειται να αναβαθμίσει αυτήν την σχέση προσφέροντας συγκεκριμένες παροχές και υπηρεσίες. Τα μέλη αφού εγγράφονται με εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής δύνανται να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε εκπρόσωποι φορέα – οργανισμού είτε τιμής ένεκεν, είτε αντεπιστέλλοντα σε περίπτωση αποδήμων. Τα μέλη ενημερώνονται για τις εργασίες, τα προγράμματα, τις εκδηλώσεις και εκδόσεις του Φίλωνα σε τακτική βάση, συμμετέχουν στις επιστημονικές και άλλες επιτροπές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και την ειδικότητά τους και μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του.

Συγκεκριμένα προβλέπεται μία ολόκληρη σειρά προνομίων και ωφελειών για τα μέλη είτε αυτά είναι φυσικά πρόσωπα ή οργανισμοί. Τα οφέλη αυτά συνοψίζονται ως εξής:

(α) Τακτική και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις και τους διαγωνισμούς του Φίλωνα
(β) Συμμετοχή με μειωμένο κόστος σε όσες από τις εκδηλώσεις (σεμινάρια, διαγωνισμούς) υπάρχει κόστος εγγραφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή των μελών είναι εντελώς δωρεάν.
(γ) Μειωμένη τιμή αγοράς των εκδόσεων του Φίλωνα (30 με 50%).
(δ) Μειωμένη τιμή σε εκδηλώσεις συνεργαζόμενων φορέων με τον Φίλωνα
(ε) Αποστολή μία φορά το δίμηνο του ηλεκτρονικού μαγκαζίνο του Φίλωνα
(στ) Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής σε σειρά συμβουλευτικών επιτροπών και ομάδων εργασίας που συστήνει ο Φίλωνας
(ζ) Προνομιακή μεταχείριση σε περίπτωση προβολής και διαφήμισης

 

Αίτηση για μέλος του Φίλωνα μπορεί να υποβληθεί μέσω του site στην ειδική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί «Γίνετε Μέλη». Αφού λάβουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την αίτησή σας.