ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ”

(Όριο ηλικίας έως και 9 ετών) 

 1. Μία οποιαδήποτε σπουδή (J.Sagreras , F.Carulli , N.Coste , M.Giuliani, D.Aquado, M.Carcassi, F.Sor κ.α.)                                                                                                                
 2. Ένα έργο ελεύθερης επιλογής. 

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(‘Όριο ηλικίας έως και 12 ετών)

1. Μία οποιαδήποτε σπουδή (J.Sagreras , F.Carulli , N.Coste , M.Giuliani, D.Aquado, M.Carcassi, F.Sor κ.α.)                                                                                                                
2. Ένα έργο ελεύθερης επιλογής, κατά προτίμηση Ελληνικό. 

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(‘Όριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 1. Μία οποιαδήποτε σπουδή (J.Sagreras , F.Carulli , N.Coste , M.Giuliani, D.Aquado, M.Carcassi, F.Sor κ.α.)                                                                                                                
 2. Ένα πρελούδιο του H.Villa Lobos ή ένα έργο του F.Tarrega .
 3. Ένα έργο ελεύθερης επιλογής, κατά προτίμηση Ελληνικό (έως 4′). 

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(Όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

 1. Μία από τις 20 Σπουδές του F.Sor (Έκδοση A. Segovia).
 2. J.S. Bach : Ένα μέρος από οποιαδήποτε σουίτα ή παρτίτα (Διασκευές από το  Λαούτο, Βιολί ή Τσέλο)
 3. Ένα έργο ελεύθερης επιλογής (έως 4΄).
 4. Ένα έργο Έλληνα συνθέτη (έως 4΄).

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(Όριο ηλικίας έως και 19 ετών) 

 1. Μία σπουδή από : H.Villa Lobos : Aρ. 1,2,3,5,6,8.
 2. J.S. Bach :Δύο μέρη από την 1η ή 3η Σουίτα για Λαούτο.
 3. Ένα έργο ελεύθερης επιλογής (έως 4′).
 4. Ένα έργο Έλληνα συνθέτη (έως 4′).

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος):

(‘Όριο ηλικίας έως και 23 ετών)

 1. Μία σπουδή του H. Villa Lobos : Aρ. 4,7,9,10,11,12.
 2. J.S. Bach : Ένα έργο από : 1η Σουίτα για Λαούτο BWV 996 (Prelude-Presto), 2η Σουίτα για Λαούτο BWV 997 (Prelude), 3η Σουίτα για Λαούτο BWV 995 (Prelude-Presto), 4η Σουίτα για Λαούτο BWV 1006 (Prelude)  ή Prelude –Fuga –Allegro για Λαούτο BWV 998 (Prelude)
 3. Ένα έργο ελεύθερης επιλογής (έως 5′).
 4. Ένα έργο Έλληνα συνθέτη (έως 5′). 

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(‘Όριο ηλικίας έως και 30 ετών) 

 1. Μία σπουδή από:, F.Sor (Sor-Segovia) : Σπουδή Αρ. 12, F.Sor (Sor-Segovia) : Σπουδή Αρ. 20, F.Tarrega : Estudio Brillande, F.Tarrega : Estudio de prudent, F.Tarrega : Estudio de velocidad,N.Coste : Σπουδή έργο 38 αρ. 2, J.Sagreras : Estudio « El Colibri », A.Barrios mangore : Estudio « Las Abejas», E.Villa Lobos : Σπουδή Αρ. 7, E.Villa Lobos : Σπουδή Αρ. 12
 2. J.S. Bach : Δύο μέρη από τις 4 Σουίτες για σόλο Λαούτο.
 3. Ένα έργο από: M. Ponce : Sonata Classica (Α’ μέρος), M. Ponce : Sonata Romantica (Α’ μέρος), M. Ponce : Sonata III (Α’ μέρος), F.Moreno Torroba : Sonatina (Α’ μέρος), M.Castelnuovo Tedesco :Sonata omaggio a Boccherini (Α’ μέρος),     H.Rodrigo : Invocation et Danza     L.Brouwer : El Decameron Negro (Α’ μέρος), A.Piazzolla :Ένα από τα πέντε κομμάτια για σόλο κιθάρα (Campero, Romantico, Acentuado, Triston, Compadre).
 4. Ένα έργο ελεύθερης επιλογής (έως 5′).
 5. Ένα έργο Έλληνα συνθέτη (έως 5′).